Về Bắc Giang nhặt thông, chơi đồi chè ở Bản Ven 🌳☁️🍀

Về  Bắc Giang nhặt thông, chơi đồi chè ở Bản Ven 🌳☁️🍀

Lần này không dẫn mọi người đi đâu xa nữa, về quê tui chơi nhaaa Nhung và đồi thông gần nhà 🌳 Không hay kể nên chắc nhiều bạn cũng không biết mình ở Bắc Giang :)) Thật ra không phải tui giấu gì đâu, mà tại bình thường về quê là chỉ ăn với ngủ, [...]