Đừng bao giờ tự ti vì béo!

Đừng bao giờ tự ti vì béo!

Tớ là một đứa được gọi là Nhung béo từ khi mới sinh ra, nên chưa bao giờ thôi gato với những đứa gầy và cao. Cảm thấy cả thế giới này, chỉ cần như vầy là mặc đồ sẽ auto đẹp. Nhưng phải rất lâu sau này, tớ mới nhận ra rằng mỗi người [...]