Nạp lại một xíu năng lượng ở Quan Lạn

Nạp lại một xíu năng lượng ở Quan Lạn

Khoảng thời gian trước khi đi là lúc mình bận rộn và nhiều xáo trộn mới trong cuộc sống. Mấy ngày lên plan Quan Lạn vừa háo hức mà cũng vừa mệt mỏi. Chỉ muốn nhanh chóng được đi biển và nạp lại năng lượng ngay và luôn. Với mình thì Quan Lạn là nơi [...]